Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania.

Jan Paweł II, Ludźmierz 1997

Termin Spotkania Żywego Różańca odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 9.00.

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób.

Żywy różaniecCzęść pierwsza – tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część pierwsza – tajemnice światła

 • Chrzest Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia – tajemnice bolesne

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta – tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Chrystusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi