Istnieje możliwość spowiedzi pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą, w każdy Piątek od godz. 8:30 do 18:00 oraz na każdą prośbę.

Warunki dobrej spowiedzi
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Grzechy przeciwko Duchowi Św.
1. Zuchwałe dopuszczenie się grzechu
2. Rozpaczanie lub wątpienie w Miłosierdzie Boże
3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej
5. Zatwardziałość serca na zbawienne napomnienia
6. Odkładanie nawróceń i pokuty aż do śmierci

Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu
2. Nakazywać grzech
3. Zezwalać na grzech
4. Pobudzać do grzechu
5. Pochwalać grzech drugiego
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy
7. Nie karać za grzech
8. Pomagać do grzechu
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
4. Zatrzymanie słusznej zapłaty

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O DOBRĄ SPOWIEDŹ

O Matko Boża, oto widzisz u stóp Twoich nędznego grzesznika, który się do Ciebie ucieka i całym sercem Tobie ufa. Wprawdzie nie zasługuję na to, abyś na mnie wejrzała, lecz wiem, że Syn Twój dlatego tylko umarł, aby zbawiać grzeszników i Ty także niczego bardziej nie pragniesz jak tego, by im pomagać. O Matko Miłosierdzia, wejrzyj na moją nędzę i zlituj się nade mną. Słyszę jak wszyscy nazywają Cię Ucieczką grzeszników, nadzieją zrozpaczonych, pomocą opuszczonych. Ratuj mnie swym pośrednictwem. Spiesz mi z pomocą z miłości do Jezusa, podaj rękę nędznemu, który pod ciężarem grzechów upada, lecz nieustannie Tobie się poleca i pragnie grzechy popełnione odżałować, wyspowiadać się z nich i poprawić. Matko Boża dopomóż mi zrobić dobrze rachunek sumienia, wyproś mi potrzebne światło Ducha św., bym się dobrze wyspowiadał i poprawił swoje życie. Amen.