Informacje finansowe Parafii – UWAGA!!!   Zmiana Nr-u KRS

Darowizny, wpłaty na potrzeby parafii prosimy przekazywać na rachunki bankowe:

Złotówkowe: 36 1020 2137 0000 9402 0044 8175 w banku PKO BANK POLSKI S.A.

W walucie EUR: 11 1020 2137 0000 9802 0088 6093 w banku PKO BANK POLSKI S.A.

Kod SWIFT / BIC banku dla przelewów z zagranicy: BPKOPLPW

Przypominamy, że darowizny na cele kultu religijnego podlegają odpisowi od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do limitu 6% tej podstawy.

Darowizny z tytułu t. zw. 1,5% podatku dochodowego prosimy przekazywać na:

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, KRS 0000163366

Cel szczegółowy: 085 Parafia NSPJ w Bolesławcu

Przykładowo w zeznaniu rocznym PIT-37 wypełniamy:

Poz. 137: 0000163366

Poz. 138: obliczona kwota 1,5% podatku, zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół

Poz. 139: 085 Parafia NSPJ w Bolesławcu, ul. Jarzębinowa 49