Sprawozdanie budowlane za rok 2014

Bolesławiec, 31.12.2014 r.

Sprawozdanie z prac budowlano – wyposażeniowych parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu

W roku sprawozdawczym 2014 wykonano następujące prace:

Zakupiono

  • kostkę cementową oraz obrzeża,
  • kliniec pod podbudowę,
  • materiały do wykonania instalacji elektrycznej i sprzęt oświetleniowy.

Wykonano

  • instalację elektryczną z pełnym oświetleniem na zapleczu całego kościoła,
  • 1600 m2 obejścia wokół kościoła,
  • zamontowano 4 pary drzwi dębowych na zapleczu kościoła,
  • poręcze na schodach wejściowych na chór.

Trwają prace przy projektowaniu wnętrza kościoła i dzwonnicy.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Ks. Józef Hupa