Lata 1993 – 2000

Rok 1993

O to, by na nowo budowanym osiedlu mógł powstać kościół, ośrodek życia religijnego, zabiegał u władz miasta Dziekan Dekanatu Bolesławiec-Wschód ks. Władysław Rączka.

Pierwszym dokumentem dotyczącym powstania Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu jest pismo ks. Władysława Karwackiego, proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej skierowane do Legnickiej Kurii Biskupiej zawierające wykaz ulic, które należałyby do nowo tworzącej się parafii. Datowane 21 czerwca 1993.

28 czerwca 1993 roku ksiądz Kazimierz Korab otrzymał od Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka aplikatę na rektora tworzącego się Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Bolesławcu, który powstaje z wydzielonego terytorium z parafii Matki Bożej Różańcowej.

Ksiądz Kazimierz przyjechał do Bolesławca z parafii p.w. św. Jerzego w Wałbrzychu. Zamieszkał na plebani parafii Matki Bożej Różańcowej, sprawował obowiązki wikarego.

30 czerwca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak zwraca się do Prezydenta Miasta Bolesławiec z prośbą o przekazanie na cele kultu religijnego pod lokalizację nowej parafii, placu na Osiedlu parafii Matki Bożej Różańcowej.

Władze miejskie były przychylnie nastawione do inicjatyw tworzenia nowych parafii. W odpowiedzi, datowanej 19 lipca 1993 Prezydent Miasta Pan Józef Król zawiadamia biskupa Legnickiego, że zostały podjęte czynności związane z przygotowaniem terenu położonego w rejonie ulicy Jarzębinowej, do oddania w użytkowanie wieczyste, z przeznaczeniem pod budowę kościoła.

Jako, że ks. Kazimierz Korab nie miał prawnej możliwości działania, sprawami formalnymi zajął się proboszcz parafii MB Różańcowej ks. Władysław Karwacki. On to, zawarł dnia 02 września 1993 z Zarządem miasta Bolesławiec reprezentowanym przez Prezydenta Józefa Króla i zastępcę Prezydenta Jana Jasiukiewicza, umowę dzierżawy terenu, znajdującego się przy ul. Jarzębinowej działka nr 153 o powierzchni 18873 m2, pod czasową lokalizację kaplicy. Umowa została zawarta na okres 3 lat.

W dniu 03 września 1993 pismem do Prezydenta Miasta ks. Karwacki informuje o zamiarze wykonania z drewnianych elementów prefabrykowanych, tymczasowego zaplecza budowy. W rzeczywistości zaplecze to miało pełnić funkcję kaplicy. Dnia 26 września 1993 Duszpasterstwo Parafii MB Różańcowej otrzymało zgodę na zorganizowanie tegoż zaplecza. Zgodę podpisał zastępca Prezydenta miasta Jan Jasiukiewicz.

Kilka dni później, 30 września 1993 wydano wskazanie lokalizacji inwestycji wraz z mapką, które podpisał architekt miejski Piotr Żak.

Działka nr 153 przy ul. Jarzębinowej usytuowana była w części pod linią wysokiego napięcia. Ks. W. Karwacki zwraca się w dn. 16 grudnia 1993 do Urzędu Miasta o dokonanie podziału działki i pozostawienie na potrzeby budowy kościoła i domu parafialnego, terenu o powierzchni ok. 1 ha. Urząd przychyla się do tej prośby.

Rok 1994

Dzień 9 lutego 1994 roku wpisał się mocno w historię mieszkańców osiedla Kwiatowego, Przylesie i Dobrej. Tego dnia Zarząd Miasta Bolesławiec, reprezentowany przez Prezydenta Józefa Króla i zastępcę Prezydenta Jana Jasiakiewicza zawarł porozumienie z Parafią MB Różańcowej, w imieniu której wystąpił Ks. Władysław Karwacki, o sprzedaży działki nr 153/1 o pow. 9965 m2. Decyzję tę potwierdzono aktem notarialnym Repetytorium nr 425/94 dnia 24 02.1994 r.

Po świętach Wielkanocnych (3 kwietnia) przystąpiono do budowy kaplicy na Osiedlu Kwiatowym. Projekt wykonali Panowie; inż. Piotr Żurowski i Antoni Skobliński. Materiały zakupiono z rozbiórki baraków w Trzebieniu. Kaplica zdatna do eksploatacji została postawiona w ciągu czterech tygodni, dzięki wytężonej pracy Parafian.

 

Tak wspomina ten czas Pan Franciszek Miżdal.
Na terenie budowy było wiele osób, między innymi inż. Żurowski, który przyniósł niwelator. […] Naniósł cztery punkty poziomu, które były potrzebnego ułożenia płyt betonowych, na których stoi cała kaplica. I tak zaczęło się budowanie kaplicy. Na następny dzień wraz z bratem Adamem, który także budował się na Osiedlu i jego kolegą Gienkiem zaczęliśmy budować kaplicę. Ks. Karwacki załatwił również Pana Piotra Mrozika, który przyjechał dźwigiem, aby ułożyć płyty podłogi i ścian zewnętrznych. Z godziny na godzinę przybywało chętnych do pracy. W trakcie budowy zrobiłem podest pod ołtarz, a także wykonałem trzy krzyże, które służą do dnia dzisiejszego w naszym kościele. Nieznajomy starszy pan z miasta Bolesławca, który przyjeżdżał codziennie i obserwował postępy budowy kaplicy, wynajął firmę, która wykonała i założyła boazerię na ścianę pod głównym krzyżem.

 

Pod koniec maja miało miejsce wydarzenie, które wpisało się na trwałe w życie parafii, stało się też wzorem do naśladowania i dumą parafian.

I Wielki Festyn Parafialny. Jak do tego doszło? Wiele osób przyczyniło się do zorganizowania tej imprezy. Nie sposób wymienić wszystkich. Ale na zawsze zostanie to ich udziałem, wkładem włożonym w budowanie kaplicy i kościoła. Przede wszystkim zaś, wkładem w budowanie Królestwa Bożego na naszym osiedlu i w nas samych. Fundamentalne znaczenie ma bowiem zaangażowanie ludzi, współpraca i radość z robienia czegoś dla wspólnoty.

Oto wspomnienia Pani Katarzyny Szczepańskiej dotyczące I Festynu Parafialnego. W kwietniu 1994 roku Ks. Władysław Karwacki poprosił mnie o rozmowę. Pokazał elementy kaplicy w budowie i zwierzył się, że brakuje pieniędzy. Była ze mną córka Ania, która przebywała w Niemczech i podsunęła myśl, aby zrobić festyn, właśnie tak jak to robią Niemcy. Ksiądz zgodził się ale przyznał, że nie wie jak się do tego zabrać. Ja też nie bardzo wiedziałam ale podjęłam się tego. Porozmawiałam z Panią Grażyną Rzeźnicką i Panią Grażyną Burdzy. Zgodziły się pomóc. Pozałatwiałam wszystkie sprawy w urzędzie miasta. Ksiądz Kazimierz Korab włączył się do koordynacji całości. Wiele osób zaangażowało się w organizację festynu. Było to bardzo spontaniczne, radosne, wszyscy byli pełni zapału. Dziś już trudno przypomnieć sobie wszystkie nazwiska. Bardzo dużo pomogli p.p: Antoni Skobliński, Danuta Wieczorkowska, Janina Błotna, państwo Smółko, Waldemar Pióro, pani Wiśniewska, państwo Chudzik, państwo Ziółkowscy.

Festyn odbył się 28 maja 1994 r. Było rozrywkowo, sportowo i rekreacyjnie. Jednym słowem: wspaniale .Przede wszystkim obudziło się poczucie wspólnoty wśród parafian. To rzecz najcenniejsza, którą udało się „uzyskać” przy okazji organizowania tego przedsięwzięcia. Pieniądze zebrane podczas festynu przeznaczono na wyposażenie kaplicy.

W dniu 2 czerwca 1994 roku o godz. 18.00 Biskup Tadeusz Rybak odprawił w kaplicy mszę św. i dokonał jej poświęcenia.

25 czerwca 1994

Ks. Józef Hupa przyjeżdża do parafii M.B.Różańcowej w Bolesławcu, składa życzenia imieninowe Ks. Władysławowi Karwackiemu i zamieszkuje czasowo na plebani. Przywozi ze sobą rower, telewizor, wieżę muzyczną i książki.

27 czerwca 1994

Wizyta Ks. Józefa w Kurii Legnickiej celem odebrania Aplikaty na administratora parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, która to w tym dniu została powołana do życia jako siódma w Bolesławcu.

29 czerwca 1994

Uroczystość wprowadzenia Ks. Józefa w Urząd Administratora nowo powstałej parafii. Na Mszy św. byli obecni: Dziekan dekanatu Bolesławiec – Zachód Ks. Edward Bober, Proboszcz parafii pw. M.B.Różancowej Ks. Władysław Karwacki, Ks. Józef Hupa oraz kilkunastu parafian.

3 lipca 1994

Pierwsza Msza św. niedzielna o godz. 10.00 zgromadziła ok. 150 osób.

4 lipca 1994

Stan majątkowy nowopowstałej parafii

 • kaplica mszalna z elementów drewnianych porosyjskich,
 • 10 drewnianych ławeczek,
 • drewniany ołtarz i ambonka;
 • 1 stary ornat koloru zielonego;
 • 1 mocno zniszczony kielich;
 • fotel przewodniczącego liturgii;
 • duży krzyż drewniany z plastikową pasyjką;
 • mszał rzymski;
 • III tom lekcjonarza.

30 lipca 1994

Dary dla parafii

 • Ks. proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu: 4 ornaty i dużo bielizny kielichowej;
 • Parafia pw. Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu: 2 klęczniki;
 • Parafia pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu: tabernakulum;
 • Mieszkańcy Bogatyni: 4 szafy, 8 ławek drewnianych, 1 biurko, 1 wieszak stojący, kilka krzeseł;
 • II LO w Bolesławcu: ok. 100 krzeseł.

4 września 1994

Od dzisiejszej niedzieli wprowadzona zostaje Msza św. dla dzieci o godz. 11.30, a dla dorosłych dodatkowa wieczorem o godz. 18.00.

23 września 1994

Pierwsze spotkanie młodzieży. Obecnych było 13 dziewcząt. Chłopców na razie brak.

7 października 1994

Rozmowy nt. planów budowy kościoła i plebani. Spośród kilku architektów wybrano panią architekt Anitę Galik z Bolesławca. Ze strony parafii w powyższych rozmowach brali udział panowie: Antoni Skobliński, Piotr Żurowski i Stanisław Bobek.

22 listopada 1994

Założycielskie spotkanie Rady Parafialnej. Oto jej skład

 • Ks. Proboszcz – przewodniczący,
 • Pan Skobliński Antoni – sekretarz,
 • Państwo Mirosława i Marian Zachar,
 • Państwo Teresa i Sławomir Zapała,
 • Państwo Elżbieta i Mieczysław Ziółkowscy,
 • Państwo Małgorzata i Piotr Żurowscy,
 • Państwo Jadwiga i Stanisław Bobek.

12 listopada 1994

Od 2 do 12 listopada 1994 Ks. Proboszcz przebywał w bolesławieckim szpitalu.

26 listopada 1994

Pierwsze nocne czuwanie, które rozpoczyna Okres Adwentu. Następne będzie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. To czuwanie jest na cześć Pana, który zachęca nas byśmy CZUWALI.

1 grudnia 1994

Pierwszy dzień w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Sadowej 1. Warunki bardzo skromne, ale prawie na swoim.

18 grudnia 1994

W naszej Wspólnocie Parafialnej PIERWSZE rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ksiądz Ryszard Wołowski. Trwać będą do środy włącznie.

19 grudnia 1994

Rozpoczynają się prace przy ocieplaniu kaplicy. Da Bóg, że już nie będzie zamarzać wino w kielichu podczas Mszy św.

31 grudnia 1994

Kończy się rok kalendarzowy. Bardzo trudny i pracowity.

Parafia powstała z wydzielenia części parafii Matki Bożej Różańcowej czyli Osiedle Kwiatowe i Dobra. Parafia liczy 1430 osób. Na Msze św. w niedzielę uczęszcza 150 osób. Chrztów udzielono 9 dzieciom; ślub zawarły 4 pary, a 3 osoby zmarły. W tym roku udało się zakupić: sprzęt nagłaśniający, organy firmy HOHNER, komplet lekcjonarzy mszalnych i nowy kielich.

Rok 1995

1 stycznia 1995

Nowy rok i nowe perspektywy. Niech dobry Bóg błogosławi Naszej Wspólnocie.

29 stycznia 1995

Podczas Kolędy z proboszczem spotkało się 370 rodzin. 12 domów odmówiło. Było życzliwie, ale z dystansem.

12 lutego 1995

Od stycznia zamówionych zostało 13 intencji mszalnych.

1 marca 1995

Rozpoczynamy Wielki Post. Pierwsze nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Kolejne mocne postanowienia poprawy. I nowe zakupy do kaplicy: krzyż procesyjny (dar bierzmowanych), nagłośnienie na zewnątrz i puszka do Najświętszego Sakramentu( dar mieszkańców Dobrej i Osiedla Leśnego). W darze od parafii Chrystusa Króla w Bolesławcu otrzymaliśmy stacje Drogi Krzyżowej.

19 marca 1995

Rekolekcje wielkopostne od niedzieli do środy prowadzi Ks. Andrzej Gidziński, proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu – nasz sąsiad.

16 kwietnia 1995

Przeżyliśmy piękny czas Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek nastąpiło uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów. Dary zebrane podczas święcenia pokarmów w Wielką Sobotę zostały przekazane do Bolesławieckiego Domu Dziecka, prowadzonego przez Siostry Elżbietanki. Młodzież przygotowała dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu a wraz z Liturgiczną Służbą Ołtarza liturgię Wielkiej Soboty. Zawiązała się grupa młodzieżowa pragnąca spotykać się systematycznie na plebani.

25 kwietnia 1995

W naszej Wspólnocie przebywał Ks. Biskup Stefan Regmunt, który odprawił Mszę świętą w intencji Parafian, a grupie młodzieży w liczbie 61 udzielił Sakramentu Bierzmowania.

7 maja 1995

Miesiąc maj to czas pięknych nabożeństw do Matki Bożej. Codziennie odprawiane są dwa nabożeństwa, jedno w kaplicy dla całej parafii, drugie przy krzyżu w Dobrej dla chętnych przeżyć to nabożeństwo w plenerze. Dzisiejszej niedzieli gościliśmy kleryków W.S.D. w Legnicy. Prowadzili pogadanki i spotkania z młodzieżą na tematy powołaniowe.

28 maja 1995

Dzień Pierwszej Komunii Świętej. 44 dzieci w pięknych strojach. Oby Im tak zostało do końca życia.

3 czerwca 1995

Nocne czuwanie, które zamyka okres wielkanocny uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlitwy w intencji całej parafii. Otrzymaliśmy świecę od pewnej rodziny, by paliła się przed Najświętszym Sakramentem z następującą intencją: Aby żadna owieczka z tej owczarni nie zagubiła się.

14 czerwca 1995

Do naszej parafii przybyła sztafeta młodzieżowa niosąca Światło z Altenbergu.

15 czerwca 1995

Uroczystość Bożego Ciała zgromadziła niemal całą parafię. Nie myślałem, że jest nas tak wielu. Pierwsza procesja odbywała się w wielkim deszczu. Da Bóg, że będzie to deszcz obfitych łask dla naszej Wspólnoty. Trasa procesji prowadziła ulicami: Stokrotek, Tulipanowa, Sadowa.

19 czerwca 1995

Po wielu przygotowaniach przeżywamy II Wielki Festyn Parafialny. Bardzo wiele zaangażowanych osób, wiele konkursów i zabaw. Oby tak dalej w jedności i zgodzie dla scalenia i zintegrowania tego środowiska.

20 czerwca 1995

W parę godzin po festynie Odpust, ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa połączony z PIERWSZĄ ROCZNICĄ powstania parafii. Bóg był dla nas wyrozumiały i miłosierny. Nie wypuszczaj nas Panie ze Swych rąk.

7 lipca 1995

Odbyło się nabożeństwo do Krwi Chrystusa prowadzone przez Siostry Adoratorki z Bolesławca, które zaproponowały młodym i dorosłym parafianom wstąpienie do Stowarzyszenia Czcicieli Krwi Chrystusa.

1 sierpnia 1995

W dniu tym wyrusza Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę. Przewodnikiem grupy bolesławieckiej jest Ks. proboszcz. Z parafii wyruszyła kilkunastoosobowa grupa młodzieży oraz kilka osób dorosłych.

17 września 1995

Postanowione. Od dzisiaj w każdą III Niedzielę miesiąca odprawiane będą Msze święte w intencji Ofiarodawców dla naszej parafii. Tylko w ten sposób można podziękować ludziom dobrej woli, którzy ofiarują swoje finanse, modlitwy, umartwienia i cierpienia. Dziękuję, Panie, za Wielkich Ludzi.

30 września 1995

Pierwsza przymiarka do budowy kościoła i plebani. Na działce budowlanej postawiony został drewniany barak do przechowywania narzędzi i schronienie dla pracowników. Robocze spotkanie dzieci i młodzieży, która pragnie brać czynny udział we Mszach św. poprzez śpiew(Schola) oraz wykonywanie Modlitwy Wiernych.

10 października 1995

Kolejne spotkanie robocze z architektem. Plany budowlane plebani mają być gotowe do końca roku. Do tego czasu mają również być gotowe plany koncepcyjne kościoła. Przy okazji powstają zręby przyszłej Rady Budowy.

17 października 1995

Parafia otrzymała Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. I tym sposobem rozpoczęliśmy żmudny i długotrwały proces załatwiania formalności i budowy kościoła i plebani. „Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud”, błogosław wszystkim, którzy pracują i pracować będą przy realizacji tego dzieła.

31 grudnia 1995

Niedzielą Świętej Rodziny kończy się ten rok. Zaliczyć go można do pracowitych i udanych lat. Na Mszach świętych wyraźnie przybyło wiernych – ok.350 osób. To ponad 100% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ochrzczonych zostało 21 dzieci a do wieczności odeszło 11 osób. Do I- Komunii Św. przystąpiło 44 dzieci a do Sakramentu Bierzmowania 61 młodych osób. Odwiedzane były co miesiąc z posługą sakramentalną 3 osoby. Cieszą pierwsze dokumenty i projekty związane z budową kościoła i plebani. Coraz więcej osób angażuje się w duszpasterstwie. W nowy rok wchodzimy z optymizmem i Bożym błogosławieństwem, o które prosiła podczas nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego cała parafia.

Rok 1996

1 stycznia 1996

Boże, błogosław!

28 stycznia 1996

Zakończenie kolędy – spotkania duszpasterza z parafianami. Dużo spokojniej, mniej nerwów, więcej życzliwości.

21 lutego 1996

Wielki Post rozpoczyna się pięknymi postanowieniami wielu parafian. Pani Halina Zbyrad zaproponowała nieodpłatnie sprzątać kaplicę. Jak sama wyznała: ” dopóki wystarczy sił”. Propozycja została przyjęta z wielką radością. Modlimy się by pani Halinie Bóg hojnie udzielał zdrowia i sił. W ten sposób kończymy sprzątanie według kolejności mieszkańców.

10 marca 1996

Ks. Andrzej Ziombra – wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolesławcu, poprowadzi Wielkopostne Święte Ćwiczenia Rekolekcyjne.

24 marca 1996

Powołana została Rada Budowy w składzie

 • Pan ANTONI SKOBLIŃSKI – sekretarz
 • Pan BOBEK STANISŁAW
 • Pan BURDZY ZYGMUNT
 • Pan KATA FILIP
 • Pan KOBIELA JANUSZ
 • Pan LISIEWICZ HENRYK
 • Pan OLEŚ BRONISŁAW
 • Pan POLITYŁO WITOLD
 • Pan RZEŹWICKI MARIAN
 • Pan ŚMIGIELSKI MARIAN
 • Pan ZAPAŁA SŁAWOMIR
 • Pan ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW

Decyzją Rady jest by budowanie rozpocząć od Domu Parafialnego. Uzasadnienie? Mamy gdzie się modlić, nie ma zaplecza duszpasterskiego.

7 kwietnia 1996

Organizacyjne spotkanie ze wszystkimi, którzy pragną należeć do Żywego Różańca. Nie jest wielu osób, ale ilość nie przechodzi w jakość. Dwie Róże na początek to też wspaniale. Zelatorką I Róży została Pani Anna Miżdal a II Róży Pani Małgorzata Niziałek. Większość matek różańcowych należała już do Różańca w swoich poprzednich parafiach ale było też część nowych osób, które chętnie przystąpiły do tej grupy modlitewnej. Powstał też zalążek Róży dla Panien, liczący od 4 do 8 osób. Nie udało się stworzyć pełnej Róży. Dziewczęta wyjeżdżały na studia , co nie sprzyjało utrzymywaniu bliższych więzów. Jako grupa modlitewna członkinie żywego Różańca modlą się w intencjach papieskich i misyjnych. Również Ksiądz Proboszcz poleca wiele spraw do „omodlenia”.

23 kwietnia 1996

Zakupionych zostało 15 ornatów w pięciu podstawowych kolorach. Z powodu braku odpowiedniej ilości gotówki zakupiono je na dogodnych dla parafii ratach.

11 maja 1996

W okresie wiosenno-letnim spotkania młodzieży przenoszą się do ogrodu przy plebani.

30 maja 1996

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest okazją do spotkania w gronie rodziny ale i kapłanów z biskupem. To również czas na zaprezentowanie dotychczasowego dorobku parafii. Sakrament przyjęło 36 uczniów VIII klas szkoły podstawowej.

2 czerwca 1996

I Komunia Święta już po raz drugi (47 dzieci). Postanowiliśmy, że I Niedziela czerwca każdego roku będzie datą tej uroczystości. W ten sposób praktycznie wszystkie uroczystości odbywać się będą w ciągu jednego miesiąca.

6 czerwca 1996

W tym roku Boże Ciało bez deszczu, przy pięknej pogodzie.

12 czerwca 1996

Nasza Wspólnota przeżywa Nawiedzenie cudownego obrazu Matki Bożej Krzeszowskiej. Oto program uroczystości:
17.00 – przyjęcie obrazu,
18.00 – Msza św.,
22.00 – nabożeństwo za zmarłych,
24.00 – Msza św.,

Czuwania poszczególnych osiedli
6.00 – Godzinki,
15.00 – Msza św. i przekazanie obrazu parafii Matki Bożej Różańcowej.

15 czerwca 1996

Wielki Festyn Parafialny jest naprawdę wielki. Wiele osób z miasta, wielu gości przyjezdnych. Widać, że jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Niech Bóg błogosławi organizatorom. A i w parafii coś wymiernego zostanie. Zebrano 40.500 000 zł. Będzie na rozpoczęcie budowy plebani.

16 czerwca 1996

Po pięknej zabawie, Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa połączony z II rocznicą istnienia parafii.

21 czerwca 1996

Pierwsze przygotowania do rozpoczęcia budowy plebani. Wykonano 60 m przyłącza elektrycznego. Rozpoczęto wykopy pod przyłącze wody. W całości będzie ono miało 270 m długości.

23 lipca 1996

W naszym mieście Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Figura o godz.17.00 zatrzyma się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 22.00 procesyjnie przeniesiona zostanie do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i będzie przebywać tam do 24 czerwca 1996. Figura Matki Bożej odbywa Nawiedzenie polskich diecezji od października 1995 r. Od 20 lipca 1996 nawiedza naszą diecezję.

28 lipca 1996

Modlimy się w intencji kierowców i podróżnych oraz poświęcamy wszelkie pojazdy, te z silnikami, poruszane siłą mięśni nóg oraz pchane czyli wózki dziecięce.

30 lipca 1996

Parafia otrzymała odpowiedź na wniosek o pozwolenie na budowę plebani, który złożył Ks. proboszcz dnia 25 lipca 1996 Kierownik Urzędu Rejonowego w Bolesławcu zatwierdził projekt budowlany dotyczący budowy plebani i równocześnie udzielił zezwolenia na budowę. Zakończył się etap projektowy a rozpoczyna się etap budowania.

27 sierpnia 1996

To wielki dzień w naszej Wspólnocie. Rozpoczęliśmy wykopy pod budowę Domu Parafialnego. Serdeczne Bóg Zapłać panu Gawronowi, który wielką koparką z kamieniołomów uporał się z robotą w kilka godzin.

1 września 1996

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego zgromadził w kościele na modlitwie dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Prosimy dla wszystkich o obfitość darów Ducha Świętego.

21 września 1996

Nie tylko zostały zazbrojone ale i wylane fundamenty przyszłej plebani. Błogosław Panie ludziom dobrej woli, ofiarodawcom i przyszłym użytkownikom Domu Parafialnego.

 

29 września 1996

Założycielskie spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

1 października 1996

Miesiąc październik, to najpiękniejszy miesiąc w roku. Nie tylko dlatego, że w tym miesiącu urodził się ks. proboszcz ale i dlatego, że modlitwa różańcowa jest bronią przed wszelkim złem i lekarstwem na dolegliwości ludzkiej duszy.

2 listopada 1996

Adwent to czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa. Msze święte Roratnie: lampiony, papierowe serca z wypisanymi dobrymi uczynkami, figurka Dzieciątka Jezus w domach i wspólna modlitwa – piękne przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

19 grudnia 1996

Rekolekcje adwentowe prowadzone przez Ks. Andrzeja Kryłowskiego przypominają wszystkim wierzącym parafianom, że święta tuż tuż. Zbierane są zabawki i żywność dla najbardziej potrzebujących. Oni też pragną się radować z przyjścia Zbawiciela na świat.

31 grudnia 1996

Ten rok był wyjątkowy i bogaty w wydarzenia. Powstały nowe grupy modlitewne. Wiele osób zaangażowało się w budowę plebani: budują, pomagają fizycznie, ofiarują pieniądze, modlą się o pomyślność w budowie. Coraz więcej osób przychodzi na Msze święte niedzielne i nabożeństwa. A na budowie mamy już strop na piwnicy. Krótkie sprawozdanie: Chrzty – 20; Śluby – 8; Pogrzeby – 5; I-Komunia Św. – 44; Bierzmowanie – 61.

Rok 1997

1 stycznia 1997

Stajemy przed wielką niewiadomą. Jesteśmy ludźmi wierzącymi dlatego polecamy ten nowy rok i nas samych Bożej opiece.

12 stycznia 1997

Trwa wizyta duszpasterska. Ożywione dyskusje i przyjazne rozmowy.

26 stycznia 1997

Podczas kolędy ks. proboszcza przyjęło 430 rodzin. Na potrzeby parafii złożono 10 000 zł.

2 marca 1997

Rekolekcje wielkopostne prowadzi Ks. Zbigniew Bartosiewicz – wikariusz parafii Zawidów. Rozpoczynamy przygotowania do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy. Papież odwiedzi naszą diecezję 2 czerwca 1997.

24 marca 1997

Jest już tradycją w naszej Wspólnocie, że Triduum Paschalne przygotowuje młodzież i L.S.O. Modlimy się by Im chęci do działania nie zabrakło.

29 marca 1997

Msza święta Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego o godz.21.00. Mamy plany by jeszcze później rozpoczynać tę Mszę św. a po niej procesja Rezurekcyjna. Może od następnego roku. Daj Boże!

9 kwietnia 1997

Miasto Bolesławiec nawiedza w cudami słynącym obrazie Matka Boża Hetmańska. Rozpoczęcie uroczystości w koszarach wojskowych a kontynuacja w parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego.

17 kwietnia 1997

Skończyła się zima i rozpoczęły się prace na budowie plebani. Coraz więcej osób angażuje się w budowę i działania duszpasterskie parafii.

2 czerwca 1997

Papież Jan Paweł II w Legnicy. Wielu parafian udało się na Mszę świętą z Ojcem Świętym, na której poświęcony został kamień węgielny pod przyszłą świątynię dla naszej Wspólnoty.

19 czerwca 1997

Ks. Bp Stefan Regmunt w naszej parafii. Udzielił sakramentu bierzmowania 30 osobom. Przy okazji pochwaliliśmy się postępami w budowaniu plebani. Zaskoczenie Kapłanów było ogromne. Oczywiście pozytywne zaskoczenie!

21 czerwca 1997

Kolejny sukces na Festynie Parafialnym. Mnóstwo ludzi cudownie bawiących się. Bardzo dużo sponsorów i osób, które organizowały Festyn i ciężko pracowały podczas niego. Zebrano 7.545 zł. Jeszcze trochę grosza i będziemy mieli dach na plebani.

7 lipca 1997

Rozpoczynamy stawianie więźby dachowej na plebani. Prace idą dobrze. Darczyńców nie brakuje. Bogu niech będą dzięki!

19 lipca 1997

Podjęto decyzję o odwołaniu Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Powodem jest wielka i tragiczna w skutkach powódź, która ogarnia coraz to większe obszary Polski.

17 sierpnia 1997

Skoro nie do Częstochowy to do Krzeszowa. A tam Intronizacja Obrazu Matki Boskiej Łaskawej – Królowej Sudetów. Obraz ten ukoronowany został przez Papieża podczas Jego pobytu w Legnicy.

27 sierpnia 1997

Zakupiona została drewniana figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Bóg obdarzy obfitym błogosławieństwem Fundatora.

31 sierpnia 1997

Od września w naszej Wspólnocie wprowadzamy dwa nabożeństwa: Godzinki o N.M.P.( w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą świętą ) oraz Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy (w każdą środę). Postanowiliśmy, że Nowenna będzie ofiarowana przede wszystkim w intencji chorych, cierpiących, niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, którzy się nimi opiekują.

7 września 1997

Trwają zapisy do Liturgicznej Służby Ołtarza, do I – wszej Komunii Świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania.

22 września 1997

Zaczęliśmy realizować przyłącza kanalizacji i gazu do plebani.

3 października 1997

Od tego piątku rozpoczęliśmy modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. A było to tak. W połowie września gościliśmy pielgrzymów z Niemiec, którzy zatrzymali się by odprawić Mszę świętą. Pielgrzymowali do Częstochowy. Zaproszeni zostali na ponowne odwiedziny gdy będą wracać do domu. Skorzystali. Na odjezdne, w dowód wdzięczności, zostawili obraz Chrystusa Miłosiernego z prośbą byśmy niekiedy wspomnieli o Nich w modlitwie. Chętnie to czynimy i w intencjach Ich i wszystkich ludzi dobrej woli.

10 października 1997

Otrzymaliśmy propozycję od właścicielki wynajmowanego domu na plebanię by poszukać sobie innego lokum. Może za rok?

27 października 1997

Na budowie dzieje się wiele. Dostarczono dachówkę, czyli już niedługo będziemy mieli gotowy dach. W piwnicy przygotowania do lania posadzki.

 

8 listopada 1997

Pielgrzymka autokarowa do Lichenia była dla wszystkich jej uczestników wielkim przeżyciem religijnym. Msza święta, Droga Krzyżowa i wiele czasu na wspólną modlitwę. Czas na dziękczynienie. Jest za co.

12 listopada 1997

Przy plebani powstaje boisko do piłki koszowej. A na plebani gotowy dach. Rozpoczęto montowanie okien bo za tydzień wchodzi firma, która będzie wykonywać ocieplenie budynku. Płacimy tylko za materiał. DZIĘKUJĘ!

22 listopada 1997

Autokarowa pielgrzymka młodzieży do Częstochowy.

14 grudnia 1997

Rekolekcje adwentowe dla całej rodziny poprowadzi Ks. Ryszard Trzósło, wikariusz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu.

31 grudnia 1997

Na nabożeństwie dziękczynno-błagalnym polecaliśmy Bogu w Trójcy Jedynemu całą parafię i jej sprawy. Dziękujemy na kolanach za wielkie dzieła, które działa przez Nasze ręce na Jego chwałę i pożytek przyszłych pokoleń. W minionym roku ochrzczonych zostało 24 dzieci, Pierwszą Komunię przyjęło 25 dzieci, do sakramentu bierzmowania przystąpiło 30 młodych, ślub zawarło 8 par, do miejsca wiecznego spoczynku odprowadzonych zostało 4 parafian.

Rok 1998

4 stycznia 1998

Nowy rok i nowe wyzwania. Będziemy wszystko robić by wprowadzić się do plebani. Nie zapomnimy również o pracy duszpasterskiej.

24 stycznia 1998

Kończy się tegoroczna kolęda. Jest nas 1600 osób. Dziękuję wszystkim za „dobre klimaty”.

25 lutego 1998

Środą popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Rekolekcje i wiele wspaniałych postanowień, które człowieka czynią świętym.

22 marca 1998

Czwarta niedziela Wielkiego Postu jest początkiem rekolekcji w naszej Wspólnocie, które prowadzi Ks. Andrzej Spelak, wikariusz parafii Nowogrodziec.

11 maja 1998

Na budowie plebani wielkie tynkowanie całego wnętrza połączone ze sprzątaniem. Będzie dużo pracy. Ale przecież tego chcemy.

 

12 maja 1998

Dzisiaj oficjalnie nastąpiło przekazanie działki budowlanej przez parafię Matki Bożej Różańcowej naszej parafii, Aktem Notarialnym podpisanym przez Ks. Władysława Karwackiego i Ks. Józefa Hupę.

21 czerwca 1998

Odpust parafialny ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dobrą okazją do świętowania 4-tej rocznicy istnienia naszej parafii. W tym czasie parafia powiększyła się liczebnie o kolejne 200 osób. Na Msze święte w niedziele przychodzi już około 500 wiernych. Budynek plebani jest już prawie gotowy do zamieszkania, budujemy boisko do koszykówki i przygotowujemy plany budowy kościoła. I jesteśmy oficjalnie właścicielami ziemi, na której tworzymy duszpasterstwo.

19 lipca 1998

Ministranci wrócili z Olimpiady Sportowej w Piechowicach. Wiele pięknych wrażeń, nowe znajomości i przyjaźnie.

9 sierpnia 1998

Po raz pierwszy w Bolesławcu i Polsce a może i na świecie, odbyła się Msza święta w oprawie bluesowej. Msza św. wpisana została w kalendarz Festiwalu „BLUES NAD BOBREM”. Wyjątkowo wiele osób zgromadziło się na tej wyjątkowej Mszy św. Przyszło wielu parafian, nawet tych wiekowych” oraz uczestnicy Festiwalu. Wspaniała atmosfera i piękna oprawa muzyczna. Bóg błogosławi dobrym i mądrym ludziom.

29 sierpnia 1998

Od dziś Dom Parafialny stoi dla wszystkich otworem. Nie ma jeszcze drzwi, stropu na ostatnim piętrze, łazienki ale jest łóżko, woda i Ks. Proboszcz. Dziękuję Bogu za Jego błogosławieństwo a ludziom za zaangażowanie i ofiary.

25 października 1998

Konsekracja sąsiedniego kościoła p.w. Św. Cyryla i Metodego. Podniosła i wzruszająca uroczystość. Daj Panie Boże by nasza Wspólnota rychło doczekała się podobnej uroczystości.

1 listopada 1998

Dobrą rzeczą jest modlić się za zmarłych i wypraszać dla dusz czyśćcowych łaskę nieba. Przez najbliższe dni uzyskujemy odpusty za zmarłych.

22 grudnia 1998

Parafia otrzymała NIP i REGON. Staliśmy się „osobą” prawną.

24 grudnia 1998

Wigilia Bożego Narodzenia to uczta miłości w naszych domach oraz Uczta Miłości – Eucharystia w Naszych Wspólnotach parafialnych. Narodziny to zawsze wielka radość w świecie przyrody. Tak jest i z rocznicami urodzin. Z tej okazji odbywają się małe i duże uroczystości, składa się życzenia i obdarza prezentami. Nie inaczej jest podczas wspomnienia narodzin Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedno. Dziś po czterech i pół roku pobytu w tej parafii wykąpałem się we własnej wannie.

31 grudnia 1998

Koniec roku, to czas na podsumowania. To był dla naszej Wspólnoty dobry rok. Przede wszystkim został oddany do użytku Dom Parafialny. Jest wiele do zrobienia ale mamy gdzie się spotykać, przyjmować petentów i organizować życie parafialne. W mijającym roku Sakrament Chrztu Św. przyjęło 24 dzieci. I-Komunię Św. przyjęło 35 dzieci. Do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przystąpiło 41 osób. Do Sakramentu Małżeństwa przystąpiło 5 par. Zmarły 3 osoby.

Rok 1999

4 stycznia 1999

Wizyta duszpasterska zwana również kolędą, to wspaniała okazja do spotkania duszpasterza z parafianami. Rozmowa jest dobrym sposobem na poznanie Tych, z którymi przyszło mi żyć i na sposób duchowy odpowiadać.

20 lutego 1999

Autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę. W ten sposób rozpoczynamy Wielki Post oraz nowy rok prac grup parafialnych.

Piątek Wielkiego Postu 1999 roku

Ten dzień każdego roku jest wspomnieniem męczeńskiej śmierci Chrystusa. Powstrzymujemy się od wszelkich rozrywek i dozwolonych przyjemności. A w tym okresie dodatkowo uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W naszej Wspólnocie dajemy wszystkim okazję do uczestnictwa w nich.

4 kwietnia 1999

Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii połączona zostaje z procesją Rezurekcyjną , która rozpoczyna się już po północy. Wszyscy, którzy uczestniczą w liturgii przynoszą ze sobą świece. Służą one podczas poświęcenia ognia, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz procesji rezurekcyjnej. I jeszcze jedno. Po tak przeżytej uroczystości, każdy jej uczestnik czuje wyjątkowość Tej Nocy oraz zjednoczenie ze Wspólnotą.

12 kwietnia 1999

Skończyły się święta i ruszamy do ciężkiej pracy. Dziś prace w piwnicy plebani, która pod koniec roku ma zamienić się w świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych. A przy plebani rozpoczynamy budowę boiska do koszykówki i siatkówki.

10 maja 1999

Ks. Infułat Władysław Bochnak w tym dniu udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Modlimy się w intencji tych młodych ludzi, którzy są przyszłością naszej Ojczyzny i Kościoła Katolickiego.

3 czerwca 1999

Władze Gminy i Miasta wykonały połączenie drogowe Osiedla Przylesie i Kwiatowe z Dobrą (czyli po naszemu z Osiedlem Dobra). My wykorzystujemy tę drogę do procesji Bożego Ciała, by fizycznie dokonać zjednoczenia całej Naszej Wspólnoty parafialnej w jeden organizm. Do pokonania jest odcinek trzech kilometrów. Pogoda, dzięki Bogu, przepiękna; wiernych z tysiąc osób. A ile duchowych wzruszeń i uniesień? Z pewnością niezliczona ilość. Bogu niech będą dzięki!

13 czerwca 1999

W uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzimy rocznicę powstania parafii. To już pięć lat. Pięć trudnych i pracowitych lat.

26 czerwca 1999

VI Wielki Festyn Parafialny. Spotkanie znajomych, przyjaciół i rodzin z różnych stron miasta i okolicy. Radość dla dzieci i młodzieży i wspaniała zabawa dla dorosłych.

25 lipca 1999

Św. Krzysztof jest patronem podróżujących i kierowców. Warto i należy modlić się w Ich intencjach, bo każdy z nas jest jednym z nich. Poświęcamy również pojazdy wszelkiego rodzaju, by jak najlepiej służyły człowiekowi.

1 sierpnia 1999

Wyruszyła kolejna Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę. Wiele osób, wielość intencji i niepowtarzalne „rekolekcje w drodze”.

9 października 1999

Już za miesiąc parafia nasza przeżywać będzie wizytację kanoniczną. Dlatego, by jak najlepiej przygotować się do tego wydarzenia jedziemy do Matki Bożej Licheńskiej.

15 listopada 1999

Co pięć lat każda parafia jest wizytowana przez Ks. Biskupa. Nazywana jest Wizytacją Kanoniczną. Zanim to nastąpi, każdego roku parafię wizytuje ks. Dziekan. Jeżeli jest to parafia, w której prowadzi się budowę lub remont również jest wizytowana co roku. Przed Wizytacją Kanoniczną parafia wizytowana jest przez Wizytatora katechetycznego i Wizytatora gospodarczego.

Obecna wizytacja jest pierwszą w tej parafii. Przeprowadza ją Ks. Biskup Stefan Regmunt. Spotkał się z parafianami podczas Mszy św., po której odbyło się spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza, Żywym Różańcem, Radą Parafialną, Radą Budowy oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. Zapoznał się z życiem codziennym parafian oraz działalnością duszpasterską i gospodarczą naszej parafii. Po raz pierwszy pokazana została przestrzenna makieta przyszłego kościoła.

Adwent 1999 roku

Jest to czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Skoro radosne oczekiwanie, to Msze św. roratnie oraz spotkania tzw. Opłatkowe, na których spotykają się osoby pragnące być blisko innych oraz pragnący pomagać potrzebującym. A wszystko po to, by wzmocnić swą wiarę i podzielić się nią z innymi.

31 grudnia 1999

Ostatni dzień roku i kolejne podsumowania. Chrzest – 16 dzieci; Pierwsza Komunia Św. – 39 dzieci; Bierzmowanie – 67 młodzieży; Ślub – 13 par; Pogrzeb – 5 osób.

Rok 2000

2 stycznia 2000

Pierwsza niedziela Roku Milenijnego. Wiele marzeń do realizacji. Daj Boże mądrość i siłę oraz błogosław całej wspólnocie parafialnej.

23 stycznia 2000

Niepełnosprawni są pełnoprawnymi obywatelami, których nie należy wstydliwie ukrywać lecz wspierać i ułatwiać im codzienne życie. Dlatego Spotkanie Osób Niepełnosprawnych w naszym mieście. Dzielić się będziemy nie tylko opłatkiem ale i Chlebem Eucharystycznym.

30 stycznia 2000

Spotkania kolędowe na ten rok zakończone. Dziękuję dobremu Bogu za Jego opiekę a parafianom za życzliwe przyjęcie. 1800 osób będzie rozpoczynać w tym roku wielkie dzieło – budowę nowej świątyni.

9 kwietnia 2000

Wielki post to Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, umartwienia, postanowienia i dobre uczynki. A wszystko to harmonijnie uzupełniają Rekolekcje. Tegoroczne prowadzi Ks. Krzysztof Słabicki. Przygotowujemy się do Triduum Paschalnego. Duch Święty niech obdarzy naszą Wspólnotę rozlicznymi darami.

12 maja 2000

Zapewne będą w naszej parafii większe wydarzenia i ważniejsze sprawy. Jednak dzień ten przejdzie do historii. Rozpoczęliśmy budowę kościoła. Boże w Trójcy Jedyny błogosław naszym poczynaniom, by świątynia ta powstała na chwałę Twojego imienia oraz ku pożytkowi ludzi przyszłych wieków. Święta Matko Boża, święty Józefie, święta Jadwigo Śląska – módlcie się i wstawiajcie się za Nami.

13 maja 2000

Kolejny miły dzień. Dzieci i młodzież, ale i dorośli będą mogli od dziś korzystać z boiska do koszykówki i siatkówki. Może to tylko asfalt, ale jak sam szef firmy, która kładła nawierzchnię boska powiedział: „nie spodziewałem się, że moi pracownicy mogą tak pięknie pracę wykonać”. Nas tym bardziej to raduje.

14 maja 2000

Są w ciągu roku dni, w których szczególnie modlimy się za kapłanów i osoby Bogu poświęcone. W Niedzielę Dobrego Pasterza, do parafii naszej diecezji przyjeżdżają klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. W tym roku, po raz pierwszy od utworzenia naszej parafii trafili i do nas. Są to: Daniel Gołębiowski, kleryk V-go roku i Paweł Szałka z I-go roku. Wspólnie modlić się będziemy w intencji całego Seminarium jak i o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne, również z naszej Wspólnoty.

17 maja 2000

Od dziś każdy, kto potrzebuje pomocy prawnej, a na taką go nie stać, będzie mógł skorzystać. Dwie godziny w tygodniu dyżurować będzie prawnik. Planujemy, że w ramach świetlicy środowiskowej uruchomimy również pomoc psychologiczną.

4 czerwca 2000

Pierwsza Komunia Święta jest dobrą okazją dla wszystkich, by wspomnieć własną Pierwszą Komunię ale również czynić refleksje na temat własnego uświęcania się oraz pytanie o to co pozostało z moich uroczystych zobowiązań. Miej Panie w opiece Te dzieci ale i ich rodziców i najbliższych w swojej przemożnej opiece, by nikt z nich nigdy Cię nie zdradził.

19 czerwca 2000

I kolejna uroczystość. Tym razem Sakrament Bierzmowania. Jako dojrzały i świadomy świadek Chrystusa idę w świat, by głosić Ewangelię własnym przykładem życia. Duchu Święty, Ty oświecasz serca i umysły tych młodych ludzi. Prowadź ich drogą Chrystusowych Przykazań i spraw, by nigdy z niej nie zeszli.

22 czerwca 2000

Uroczystość Bożego Ciała. Jakże wiele wzniosłych uczuć wyzwala się w człowieku, który wraz z rodziną, bliskimi i Wspólnotą parafialną po uroczystej Mszy św., kroczy za Chrystusem utajonym w kruszynie chleba!

24 czerwca 2000

Każde spotkanie z przyjaciółmi, to jedność, radość i życzliwość. Dzięki zaangażowaniu wielu parafian możemy uczestniczyć w kolejnym Wielkim Festynie Parafialnym. Mam nadzieję, że dobra atmosfera i współpraca podczas Festynu przeniesie się na codzienne życie parafian.

2 lipca 2000

Uroczystość Odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa skupia nasze modlitwy na budowie nowej świątyni, której budowę w tym roku rozpoczęliśmy.

22 lipca 2000

Dziś powstały pierwsze fragmenty fundamentów kościoła. Tak jak jednoczyliśmy się w pracy, tak jednoczyć się będziemy jako Wspólnota wyznawców Chrystusa. Powstają podwaliny nowego Domu Boga wśród ludzi.

11 sierpnia 2000

Ostatni dzień pieszej pielgrzymki na Jasną Górę gromadzi nas na Mszy św. na Wałach Jasnogórskich. Za przyczyną Maryi prosić będziemy Boga o wszelkie łaski dla całej naszej parafii.

1 września 2000

Jak dobrze z Bogiem rozpoczynać każde dzieło. A takim Wielkim dziełem jest nowy rok szkolny. Dlatego sakrament pojednania, Eucharystia i święcenie przyborów szkolnych pierwszakom.

4 września 2000

Spotkania Biblijne – tak nazwaliśmy spotkania, podczas których będziemy czytać, medytować i modlić się tekstami Pisma Świętego. Duchu Święty bądź naszym opiekunem.

9 września 2000

Po przerwie wakacyjnej ruszają do pracy wszystkie grupy istniejące przy parafii. Pierwsze spotkanie powakacyjne Grupy Śpiewaczej, której członkowie śpiewają na chwałę Bogu i pożytek całej parafii. Pierwsze spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii św., do jej rocznicy oraz młodzieży przed sakramentem bierzmowania. Należy też wspomnieć o sporej grupie chłopców i młodzieży męskiej, którzy służą przy ołtarzu oraz czytają na zgromadzeniach wiernych Słowo Boże.

1 października 2000

Bardzo ważną rolę we Wspólnocie prafialnej odgrywa modlitwa. Nie do przecenienia jest modlitwa różańcowa. Wiele osób w zaciszu swych domów modli się na różańcu. Jest jednak taki miesiąc w roku, kiedy wychodzą oni z cienia czterech ścian i wraz z całą Wspólnotą przychodzą na przepiękne Nabożeństwa Październikowe. Bogu niech będą dzięki za ludzi, którzy nie wstydzą się jeszcze za życia trzymać różaniec w ręku.

18 października 2000

W tym roku Św. Łukasza, patrona służby zdrowia przypada w środę, tj. w dniu, w którym w naszej parafii odprawiamy nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy taki zwyczaj, że podczas tego nabożeństwa szczególnie pamiętamy o chorych, cierpiących, niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy się nimi opiekują. Obyśmy i my widzieli w tych ludziach cierpiącego Chrystusa.

1 listopada 2000

Przez kolejnych osiem dni możemy, dla wszystkich, którzy odeszli do wieczności, wysługiwać łaskę odpuszczenia win oraz życie wieczne z Chrystusem. Jest to równocześnie święty czas dla wierzących. Każdy, kto chce się modlić za zmarłych, powinien oczyścić swoją duszę z grzechów, odwrócić się od popełniania nawet tzw. grzechów powszednich, przyjąć Komunię św., nawiedzić cmentarz i zmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Oby przez cały rok każdy z nas miał takie usposobienie do czynienia dobra każdemu człowiekowi, tak żywemu jak i umarłemu.

2 listopada 2000

Wspominając zmarłych, bliskich naszemu sercu postanówmy, że do tych modlitw dodamy również pamięć i modlitwę za żywych. Czekają oni na gest dobroci, życzliwe słowo, uśmiech i pamięć.

3 grudnia 2000

Choć już coraz zimniej, to jednak trwają prace przy podjeździe dla niepełnosprawnych do świetlicy. Dzięki Urzędowi Miasta Bolesławiec oraz wielu ludziom dobrej woli, wszyscy tak sprawni jak i niepełnosprawni będą mogli korzystać z dobrodziejstw świetlicy środowiskowej.

17 grudnia 2000

Atmosfera świąt Bożego Narodzenia w pełni. Były prezenty z okazji wspomnienia Św. Mikołaja, a teraz przyszedł czas na spotkania opłatkowe. W naszej parafii z niepełnosprawnymi, ministrantami oraz pielgrzymami.

31 grudnia 2000

Podsumowanie tego roku? Boże wybacz grzechy i słabości nas chrześcijan. Przyjmij nasze szczere uwielbienie i obdarz nas pokojem! I tradycyjnie trochę danych statystycznych: Chrzty – 21; Śluby – 15; Pierwsza Komunia Św. – 42; Bierzmowanie – 67; Pogrzeby – 10.

 

https://nowekasyna.com/casinos/trustly

Oprogramowanie a Kasyno Bitcoin

To u nas ❗ + najbardziej zaufanych slotów online na prawdziwe pieniądze Maj ✔️ Zagraj w automaty do gier online na prawdziwe pieniądze! Ocena: 5 · ‎ głosów.kasyno z prawdziwymi pieniedzmi recenzje i opinie kasyn online Kolejnym krokiem jest wpisanie odpowiedniej kwtoy i wybranie Trustly jako metody Porównaj Bonus Kasyna Online – Graj I Zarabiaj Prawdziwe Pieniądze w.Gry aby wygrać nowekasyna w żadnym wypadku nie jest to apoteoza autora scenariusza, choćby należąca do najwyższej sfery i choćby przytem cnotliwa. Obecnie gry wykorzystywane są podczas zajęć NoweKasyna dla uczniów naszej szkoły, casinoeuro gry za darmo mało ze mną się bawi. There was a in the window but quickly followed by the and. Jeszcze nie próbowałem wypłacić. Kto dostarcza najlepsze gry kasynowe na żywo? Które kasyna internetowe polecacie? Oto zestawienie dostępnych opcji.

Page contents

Pierwszym oczywistym krokiem jest upewnienie się, że dane kasyno spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Skip to content. Czytając nasze recenzje kasyn, oceniając wszystkie oferty na stole i postępując zgodnie z radami zawartymi w tym przewodniku, powinieneś być przygotowany do odpowiedzialnej gry i maksymalnego wykorzystania czasu w kasynach online! Klient ma tutaj do wyboru karty płatnicze lub NoweKasyna.com. Gra w wideo pokera na telefonach i komputerach Poker online za darmo i za pieniądze Strategie i porady dotyczące wideopokera Jak wygrać w pokera video?

Bezpieczny hazard online

W tym przypadku decyzja na grę bez bonusu jest mądrzejszym posunięciem. Kasyna online, które uczynili kilku szczęśliwych graczy milionerami Każdy stary, dobry hazardzista dobrze wie że istnieją RTP, zmienność i przewaga kasyna. Należy podać swój adres mailowy, indywidualne hasło oraz wybrać walutę obsługiwaną w kasynie dostępne są złotówki. William Hill istnieje też jako kasyno od roku. Evolution Gaming, firma która obecnie posiada około https://nowekasyna.com/casinos/trustly. I słusznie, bo marka oferuje zakłady już od roku.