Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony. W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) powtórzenia chrztu. Jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej.

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania

  • świadectwo chrztu,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania kandydata do bierzmowania.

Przyjecie bierzmowania poprzedzone jest katechezą szkolną oraz trzyletnią formacją, na którą składa się żywy udział w Liturgii Kościoła (Eucharystia, nabożeństwa, modlitwa, sakrament pokuty i pojednania), udział w rekolekcjach parafialnych, udział w spotkaniach.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełnia następujące warunki

  • miał ukończone 16 lat,
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
  • prowadzi życie zgodne z wiarą,
  • nie jest wykluczony przez prawo w aktach kościelnych,
  • może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

 

MODLITWA ZA BIERZMOWANYCH
Panie, powierzam Tobie osoby bierzmowane:
Mają wiarę, ale udoskonalaj ją pełnią Swych darów.
Mają serce, ale napełnij je Swoim Duchem, Swoim natchnieniem, miłością,
która przetrzyma wszelkie próby.
Mają plany, ale pokaż im tę drogę życia, którą im wyznaczyłeś jako najlepszą z możliwych.
Proszę ulecz ich przeżycia, oczyść ich zamiary i intencje.
Strzeż ich i umacniaj, niech żyją dla Twojej chwały.
Wlej w ich serca pragnienie modlitwy. Dzięki modlitwie niech pracują nad swoim życiem
i niech cieszą się owocem tej pracy.
Amen