Sprawozdanie budowlane za rok 2015

Bolesławiec, 31.12.2015 r.

Sprawozdanie z prac budowlano – wyposażeniowych parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu

W roku sprawozdawczym 2015 wykonano następujące prace:

Zakupiono

 • drzwi dębowe na zaplecze kościoła (trzy sztuki),
 • zewnętrzne drzwi dębowe naw bocznych kościoła (dwie sztuki),
 • szafy dębowe do zakrystii: trzy dla Służby Liturgicznej i trzy dla kapłanów,
 • materiały do wykonania instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej oraz sprzęt oświetleniowy,
 • nagłośnienie i sprzęt multimedialny do piwnicy kościoła,
 • płytkę podłogową (250 m2) i drewno podłogowe (90 m2) do piwnicy kościoła.
 • płytkę kamienną (550 m2),
 • na plebanii wymieniono zmywarkę do naczyń.

Wykonano

 • instalację elektryczną oraz oświetlenie wewnątrz kościoła (bez żyrandoli głównych),
 • położono nową instalację nagłośnieniową wewnątrz kościoła,
 • zamontowano nagłośnienie na zewnątrz kościoła,
 • zamontowano drzwi dębowych na zapleczu i w nawach bocznych kościoła,
 • położono płytkę i podłogę w piwnicy kościoła,
 • położono płytkę kamienną w zakrystiach kościoła,
 • przygotowano pomieszczenie na grupowe spotkania terapeutyczne dla uzależnionych i współuzaleznionych,
 • pomalowano dwie kondygnacje plebanii.

Trwają prace przygotowawcze do tynkowania wnętrza kościoła i jego zaplecza oraz do wykonania parkingów: przy plebanii i przed kościołem. Trwają prace projektowe wnętrza kościoła.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Ks. Józef Hupa