Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego.

Owoce Sakramentu Kapłaństwa:

  • udziela władzy do ważnego, a łaski do godnego wykonywania powinności kapłańskich,
  • wyciska niezatarte znamię kapłana Chrystusowego,
  • pomnaża łaskę uświęcającą.

W Kościele jest tylko jedno kapłaństwo – kapłaństwo Jezusa Chrystusa, który siebie samego złożył w ofierze Ojcu. Wszyscy ochrzczeni mają w tym kapłaństwie swój udział. Dlatego każdy z nas w czasie Mszy świętej może współofiarowywać Bogu duchowe dary.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi, Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament i skarb swojego Stworzenia oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia.

Amen