Chrzest to znak oczyszczenia z grzechu pierworodnego, odrodzenia duchowego oraz włączenia do Kościoła i zjednoczenia z nim. Wyraża ponowne narodziny, jest znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe, ten obowiązek spoczywa na rodzicach chrzestnych). Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu może być każdy człowiek, udzielający chrztu drugiej osobie zazwyczaj w wyjątkowych okolicznościach w imię Trójcy Świętej. Wypowiadając słowa: „ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” i polewając głowę osobie chrzczonej nawet zwykłą wodą. Sakrament chrztu dzieci udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców.

Do spisania aktu chrztu wymagane są następujące dokumenty

  • akt urodzenia z USC,
  • dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie praktykujący katolicy

  • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
  • którzy ukończyli 16 lat,
  • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być

  •  osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby które wypisały się z uczestnictwa w katechezie, apostaci.

Do sakramentu chrztu przygotowujemy także

  • świeca chrzcielna,
  • biała szata (krzyżmo chrzcielne).

MODLITWA ZA DZIECI
O Boże,
dziękujemy Ci za dzieci,
które nam dałeś i powierzyłeś opiece.
Ponosimy odpowiedzialność i trud,
by pomóc im dorosnąć
jako osobom wolnym i odpowiedzialnym,
i dojrzewać w wierze,
którą wybraliśmy dla nich w dniu chrztu.
Prowadź ich światłem Twojego Ducha,
aby mogli odnaleźć przeznaczenie,
które im wyznaczyłeś.
Amen