Darowizny z tytułu t.zw. 1% podatku dochodowego można przekazywać na:

Stowarzyszenie Wsparcia Parafii p.w. NSPJ w Bolesławcu, KRS 0000295127 lub

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, KRS 0000163366,

Cel szczegółowy: Wsparcie Parafii p.w. NSPJ w Bolesławcu, ul. Jarzębinowa 49

Przykładowo w zeznaniu rocznym PIT-37 wypełniamy:

Poz. 137: 0000295127

Poz. 138: obliczona kwota 1% podatku, zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół

Poz. 139: wsparcie Parafii p.w. NSPJ w Bolesławcu, ul. Jarzębinowa 49


Darowizny, wpłaty na potrzeby parafii można przekazywać na rachunki bankowe:

Złotówkowe: 36 1020 2137 0000 9402 0044 8175 w banku PKO BANK POLSKI S.A.

W walucie EUR: 11 1020 2137 0000 9802 0088 6093 w banku PKO BANK POLSKI S.A.

Kod SWIFT / BIC banku dla przelewów z zagranicy: BPKOPLPW

Przypominamy, że darowizny na cele kultu religijnego podlegają odpisowi od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do limitu 6% tej podstawy.